FORUM AMPUTACJI

II KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

15-16.10.2021r.

“AMPUTACJE – NIEWIDZIALNI PACJENCI”

9:00 – 9:10 Rozpoczęcie Konferencji, powitanie uczestników (Anna Orzechowska)

9:10 – 9:20 Dlaczego edukacja dotycząca kompleksowej opieki nad pacjentem po amputacji jest taka ważna? (Agnieszka Pleti)

9:20 – 9:30 Przedstawienie szczegółowego planu konferencji (Agnieszka Wnuk – Scardaccione)

WYKŁADY – CZĘŚĆ I

9:30-10:00

Dr n. med. Łukasz Kawik

Osseointegracja

10:00-10:30

Dr n. med. Andrzej Gliwa

Profilaktyka amputacji u osób z cukrzycą

10:30-11:00

Dr n. med. Jarosław Gucwa

Traumatologia – amputacje urazowe

11:00-11:30

Mgr Magdalena Mróz

Trudno gojąca się rana – znajdź pomoc w gabinecie

WYKŁADY – CZĘŚĆ II

12:00-12:30

Mgr Kamila Wiśniewska

Psychodietetyka w życiu pacjentów po amputacji

12:30-13:00

Dr Ula Horwath

Sytuacja psychologiczna pacjenta w pierwszych tygodniach po amputacji  

13:00-13:30

Mgr Mark Hopkins

Czy za duży wybór to dobry wybór – okiem protetyka

WYKŁADY – CZĘŚĆ III

14:30-15:00

Mgr Anna Woźniak

Psychologia sportu, AMP FUTBOL

15:00-15:30

Dr Wnuk-Scardaccione

Wczesna rehabilitacja bez protezy – czy to ma sens

15:30-16:00

Katarzyna Mieczykowska

Życie po osseointegracji – moje doświadczenie

SZKOLENIA 16.10

9:00-12:00

Dr Aneta Pirowska 

Terapia lustrzana

13:00-16:00

Dr Marlis Gonzales-Fernandez

Zespół interdyscyplinarny w pomocy osobom po amputacji – od czego zacząć?