Trening stabilizacji głębokiej u osób po amputacji

Czas trwania 13:00 - 16:00

Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom pojęcia treningu stabilizacji głębokiej oraz obwodowej wykorzystywanego podczas ćwiczeń z osobami po amputacji.

Zadania ruchowe nie muszą być nudne. Prowadzący, który sam testuje na sobie wszystkie ćwiczenia, pokaże różne możliwości pracy na różnym poziomie zaawansowania pacjenta.

Prowadzący Sławomir Szczupacki

Fizjoterapeuta, sam po amputacji na poziomie uda od lat prowadzi treningi, naukę chodu i posługiwania się protezą dla osób po amputacjach. Przeszło 12 lat praktycznego doświadczenia z tą grupą pacjentów. Współpraca z protetykiem, lekarzami, fizjoterapeutami jak również psychologiem to nieodzowne elementy jego codziennej pracy w procesie usprawniania osób po amputacjach, bez których jak sam mówi, trudno o pełen sukces terapeutyczny.

Ważnym elementem jego działań zawodowych jest również edukacja, prowadzone wykłady i szkolenia dla wyżej wymienionych grup zawodowych jak też studentów w tematyce opieki , usprawniania i protezowania osóp po amputacjach. 

Close Menu