Terapia lustrzana

Czas trwania 09:00 - 12:00

Wrażenia fantomowe są nieprzewidywalnym fenomenem, występującym u większości chorych po amputacji kończyn. Leczenie bólu fantomowego jest trudne i często długotrwałe, a farmakoterapia przeciwbólowa i medycyna fizykalna nie wykazują pełnej skuteczności.

Terapia lustrzana to jedna z technik neurorehabilitacyjnych, coraz chętniej stosowana celem leczenia bólu fantomowego i innych rodzajów bólu neuropatycznego w ośrodkach terapii bólu, na szpitalnych oddziałach chirurgii naczyniowej, chirurgii ortopedycznej, onkologii, neurologii oraz w centrach i poradniach rehabilitacyjnych.

Badania naukowe potwierdzają jej pozytywne efekty w łagodzeniu bólu fantomowego i poprawianiu jakości życia u chorych po amputacji kończyn.

Prowadząca dr Aneta Pirowska

Dr Aneta Pirowska – doktor nauk o kulturze fizycznej. Od 18 lat pracuje w zawodzie fizjoterapeuty w Instytucie Robert Merle d’Aubigné w Valenton w regionie Paryża, referencyjnym centrum, specjalizującym się od połowy wieku w rehabilitacji i protezowaniu osób po amputacjach kończyn. We Francji dodatkowo zdobyła zawód ortoprotetyka. Jej pasją jest terapia lustrzana, którą rozwija i prowadzi od ponad 10 lat w leczeniu bólu fantomowego. Metodę tę oraz tematykę wrażeń fantomowych zaprezentowała na wielu konferencjach naukowych w Polsce (Kraków, Poznań) i we Francji (Paris, Lyon, Bordeaux, Lille).

Cyklicznie prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne ze studentami szkół fizjoterapii w Paryżu, dotyczące terapii lustrzanej oraz rehabilitacji i protezowania po amputacji kończyn. Wcześniej prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu rehabilitacji w chorobach układu oddechowego dla studentów fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego oraz Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku lat jest członkiem Comité de Lutte Contre la Douleur – CLUD (Towarzystwo Walki z Bólem we Francji). Współtłumacz z języka francuskiego na polski podręcznika „Fizjoterapeutyczna metoda globalnych wzorców posturalnych” wydawnictwa Elsevier Urban & Partner.

Czynnie uczestniczy w tygodniowych stażach narciarskich organizacji sportowej dla osób po amputacjach kończyn. Publikuje prace naukowe z zakresu wrażeń fantomowych, terapii lustrzanej oraz rehabilitacji po amputacjach kończyn. Recenzent prac w czasopiśmie naukowym.